NFT'yi Nasıl Bilirsiniz?

Blog NFT'yi Nasıl Bilirsiniz?

İnsanoğlu yeryüzünde bir bilinç kazandıkça, çevresindekiler ile daima etkileşim halinde oldu. Bazen bu doğa olayları oldu, bazen çevresindeki diğer canlılar etki etti, bazen diğer insanlarla olan etkileşimleri ve bazen de bunların ötesinde ruhunda duyumsadığı kaos zihninin kıvrımlı labirentlerinde her biri farklı bir imgeler yarattı. 

Bu imgeleri de bir  zaman sonra görselleştirip taş duvarlara çizdi, biçimsiz kayalara işledi. Kendi imgelerinin betimlemesinde ustalığı arttıkça, bunları görselleştirme yollarını da farklılaştırdı. Yakın geçmişimizde bunun en ilginç örneği ve çığır açan şeklini ise #AndyWarhol ifade etmiştir. Görsel sanatlar hareketinde yeni bir atılım getirerek #PopArt akımının herkes tarafından kabul gören öncüsü ve aynı zamanda sanatçıların görsel betimlemelerinin kılavuzu olmuştur.  

Onun açtığı bu atılımın izinde günümüz dünyasında ise pop art görsel betimleme bayrağını Digital Art’a devretmiştir. Non-fungible Tokens yani NFT’ler, Türkçesiyle;  “Gayri Misli Fişler” ise son yıllarda popülerleşen digital sanatın en ilgi uyandıran bir kolu olmuştur. Birçoğumuza NFT isminin Türkçesi bile bir anlam ifade etmeyebilir. Bunu sizler için biraz daha anlaşılabilir kılmak ve NFT hakkında bir bilgi sahip olabilmeniz için bilgiler vereceğiz.

Hukukta misli mallar şu şekilde tanımlanır; Değerini etkileyecek bir fark olmaksızın birbirinin yerine geçebilen, ekonomik olarak eş özelliklere sahip aynı türe ait malları ifade eder. Bir başka deyiş ile doğada bir benzeri olan mallara misli mal denmektedir. Bunun tam tersi olarak gayri misli mal ise: Doğada bir benzeri olmayan, emsalsiz ve eşsiz mallardır. Digital dünyada bir şekilde her digital varlığın bir kopyasını, bir benzerini bulabilme imkânınız bulunmaktadır. Yani, misli değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Digital dünyada nadirlik, benzersizlik ve sahiplik hakları gibi fiziksel öğelerin özelliklerini çoğaltmaya ihtiyaç vardır. İşte tam bu noktada, gayri misli değer olarak NFT’ler öne çıkmaktadır. NFT’ler genel olarak şu anda Etherium blok zincirindeki akıllı sözleşmelerle desteklenmektedir. Bu yüzden NFT’ler blok zincirin bir parçasıdır ve blok zincir veri teknolojisinin gizliliğine ve anonimliğine haizdirler. Bir görsel eseri NFT’leştirdiğinizde, artık ilgili NFT digital olarak benzersizdir ve diğer hiçbir NFT ile aynı değildir.

         Digital dünyada NFT’ler daha çok digital sanat eserleri ve digital oyun figürlerinin üzerinde yoğunlaşmış gibi görünse de, taklit edilememesi, benzersizliği ve eşsiz sahiplik haklar özeliklerinden ötürü birçok alanda geniş kullanım alanları sağlayan bir digital yapıdır. Bunlara örnek verecek olursak;  Araba ruhsatları, etkinlik biletleri, hukuki dokümanlar, faturalar, imzalar, her türlü tapular, film, müzik ve şiir gibi birçok alanda NFT kullanılabilir. Sadece bu sizin yaratıcığınıza ve ihtiyacınıza kalmış bir durum.