Üyelik Sözleşmesi

UYARI: LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. ERPS KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ÇÖZÜMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN WORKROUTE - İŞİNİ DAHA İYİ YÖNET YAZILIMINI KULLANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR BU SÖZLEŞMEDE BİLDİRİLMİŞTİR. WORKROUTE'U KULLANMAYA BAŞLADIĞINIZ ANDAN İTİBAREN SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE YAZILIMI KULLANMAYINIZ. 

 

Giriş 

İşbu sözleşme; ERPS KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ÇÖZÜMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. ile ÜYE arasında elektronik ortamda onay verilerek veya tarafların e-imza ya da ıslak imza ile akdedilmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 

Üyeler, üyelik formunu doldurmak veya online kullanıcı açmak suretiyle Workroute İşini Daha İyi Yönet Sistemine üye statüsü kazanırlar, üye işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını sözleşme ile yüklendiği edimleri ifa edeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler. 

Taraflar ve Tanımlar 

İşbu Sözleşme bir tarafta; Cinnah Caddesi No:12/3 Çankaya / Ankara adresinde mukim ERPS KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ÇÖZÜMLERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD.ŞTİ. (bundan böyle “ERPS" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Workroute İşini Daha İyi Yönet yazılımını kullanmaya karar veren kişi, kurum ya da kuruluş (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. 

1- ERPS ve ÜYE ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Workroute İşini Daha İyi Yönet Sistemi : ERPS’nin ÜYE’lerine hizmet verdiği ERPS 'ye ait bulut tabanlı çalışan bir programdır.
3- ÜYE : Tüm lisans hakkı ERPS 'ye ait olan yazılımın kullanma lisans haklarını ve verilecek olan bulut bilişim hizmetlerini sözleşme şartları dahilinde sözleşme süresi boyunca satın alan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir. 

Sözleşmenin Konusu ve Amacı 

İşbu sözleşme ile ERPS Gerçek ve/veya Tüzel kişi Üyelerin işlerini daha verimli yönetmelerini sağlayan bir yazılım hizmeti sunmaktadır. İşbu sözleşme ile ERPS, Üyelerine iş havuzu, proje yönetimi, müşteri yönetimi, ekip yönetimi, satış yönetimi modüllerini barındıran çevrimiçi çalışan, üyelere belli bir sunucu alanı kiralayan bir hizmet sunmaktadır. Sözleşme süresince, ÜYE tarafından Workroute İşini Daha İyi Yönet Sistemi internet üzerinden kullanma hakkına, ERPS tarafından yazılım, veri saklama, teknik destek hizmeti verilmesi ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi işbu sözleşmenin konusudur. ÜYE'nin kullanacağı modüller satın almış olduğu üyelik paketine göre değişiklik göstermektedir. 

ERPS’nin Hak ve Yükümlülükleri 

1- ERPS önceden kararlaştırılan ve taraflar arasında akdedilen Üye Lisans Kayıt Formu gereğince kullanıcı başına üyelik ücreti mukabilinde http://www.workroute.com.tr sitesi üzerinden tanıtımını yaptığı ve bu sözleşmede açıklanan hizmetlerin sunulmasını, üye’lerin hizmet sebebiyle yaşadığı teknik problemlerde, teknik destek sağlanmasını kabul ve taahhüt eder. 

2- ERPS, çeşitli modüllerden oluşan, ÜYE’lerin internet’e bağlı olan bir bilgisayar üzerinden ERPS’nin sunucularına bağlanarak kullandıkları bir iş yönetim sistemi yazılımıdır. ÜYE seçmiş olduğu paket üzerinden kullanıcı başına aylık/yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür. Söz konusu bedele yazılımın güncel versiyonlarının kullanımı, veri yedekleme hizmeti, sunucu bakım ve işletim hizmetleri için yıllık bulut hizmeti dahildir. Paketler içerisinde verilecek hizmetler ERPS tarafından değişiklik gösterebilir. Yerinde talep edilecek hizmetler ayrıca ücretlendirilecektir. Yerinde hizmet talep edilmesi durumunda oluşacak seyahat, konaklama vb. giderler müşteri tarafından karşılanacaktır.  

3- Yazılım’da sunulacak hizmet ve modüller ÜYE’ye ERPS tarafından satılabilir. Üye’lik faturaları her ayın ilk günü fatura edilir ve 5 iş günü içerisinde tahsil edilir. 

4- ERPS haklı bir gerekçe ve/veya sektör ile ilgili kanuni bir engel bulunması, kanunun tanımış olduğu mücbir sebepler, işbu sözleşme maddelerine aykırı davranılması halinde herhangi bir üyenin sözleşmesini askıya alma, durdurma, iptal etme hakkına haizdir.  

5- ERPS, ÜYE’nin ismini ve logosunu sitesinde ve/veya satış ve pazarlamaya ilişkin materyallerinde referanslar adı altında kullanabilir.  

6- ERPS sözleşme konusu yazılımın, bunları oluşturan program ve dokümanların, modüllerin bunların taşındığı elektronik ya da optik ortamların ÜYE’nin bütünüyle özel ihtiyaçlarını karşılayacağını taahhüt etmez. ERPS söz konusu yazılım ve bu yazılımları oluşturan program ve dokümanların kullanılması, uygulanması, kurulması ve/veya ERPS’den alınan hizmetler neticesinde oluşabilecek her türlü sonuçtan, dolaylı ya da doğrudan oluşabilecek maddi, manevi, hukuki, mali kazanç ve/veya veri kayıplardan, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

7- ERPS kapsamı, zamanlaması ve şartları kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları oluşturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliştirme yapma, günün şartlarına uyarlama, kanuni değişikliklerle uyumlu hale getirme amaçlı güncellemeler ve değişiklikler yapabilir. Planlı yapılacak güncelleme ve bakımlar üyeye en az 2 gün öncesinden haber verilmelidir. Acil müdahaleler de bu süre aranmaz. Güncelleme ve sistem bakımı yapılırken, ERPS programı belli süreler kullanıma kapatılabilir. ÜYE, güncelleme ve sistem bakımlarında programın belli süreler kullanıma kapatılmasına muvafakat ettiği, iş bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlarından peşinen feragat ettiğini gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.  

8- ERPS bulut bilişim hizmetini çalıştığı veri merkezleri vasıtası ile hizmet vermektedir. ERPS, İnternet altyapısında meydana gelebilecek herhangi bir problem ve/veya ÜYE’nin kendi uygulama sunucusuna erişimini engelleyecek sorunlardan sorumlu değildir.  

9- ERPS, ÜYE’lerden gelecek farklı destek ihtiyaçlarına aşağıdaki süreler içinde cevap vermeyi taahhüt etmektedir. ÜYE, sistemi kullanımı ile ilgili olarak yaşadığı soru ve sorunlar ile ilgili olarak ERPS Çağrı Merkezi’nden destek hizmeti alabilir. Gelen talepler hafta içi mesai saatlerinde en geç 4 saat içinde ele alınır ve en geç 24 saat içinde cevaplanır. ÜYE, yeni bir modül lisansı veya ek kullanıcı lisansı gibi ek lisans ihtiyaçları bu servis kapsamında ERPS satış departmanı tarafından hafta içi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alınır ve 48 saat içinde cevaplanır.   

10- ERPS, ÜYE’nin verileri için işbu sözleşmede belirtilen yıllık bulut hizmeti bedeline dahil olarak yedekleme hizmeti vermekle yükümlüdür. ERPS’nin 5 (beş) günden daha eski yedekleri (her biri üyelik tarihinden itibaren o güne kadar ki tüm verileri ayrı ayrı içerir) muhafaza etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

11- ERPS yedekleme ve hata düzeltme amacıyla ÜYE verilerinin bir yedeğini alabilir. 

ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri

1- Workroute İşini Daha İyi Yönet; taraflar arasında önceden kararlaştırılarak Üye Lisans Kayıt Formunun imzalanması ve iş bu sözleşmede belirtilen ve/veya sitede duyurulan belirli bir lisans ücreti ve yıllık bulut hizmet ücretine tabidir. ÜYE, üyelik ücretini kararlaştırılan zamanda ve ERPS tarafından beyan edilen ödeme kanalları ile fatura karşılığında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

2- Üyelik hizmet bedeli ÜYE’ye ERPS tarafından programın kullanılması ile ilgili eğitim veya teknik destek verileceği anlamına gelmemektedir. Üyelik hizmet bedelinin zamanında ödenmemesi halinde; ÜYE’ye ödeme yapması için elektronik yolla bilgilendirme maili gönderilir, buna rağmen ödemenin 7 günlük süre içerinde yapılmaması halinde herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın üyelik hizmeti askıya alınır veya işbu sözleşme feshedilerek ÜYE’ye sağlanan hizmet sonlandırılır. Üyeliğin sonlanması ve yapılan yazılı ihtara rağmen her hangi bir geri dönüş yapılmaması durumunda, Üye'ye ait veriler en fazla 3 ay saklanır ve daha sonra kalıcı olarak veri tabanından silinir. 

3- ÜYE sözleşmesinin devam edebilmesi için üyelik hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.  

4- ÜYE, üyelik formunda beyan ettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE bu bilgilerin gerçeğe aykırı olmasından kaynaklanacak hukuki ve ceza sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. ÜYE gerçeğe aykırı bilgi vermesi sonucunda; ERPS’nin zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlar ÜYE’ye rücu edilecektir.  

5- ÜYE, ERPS’nin hizmetlerini kullanırken elde ettiği bilgileri, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, reklam, promosyon ve spam gibi amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

6- ÜYE, Workroute'a ilişkin üyelik bilgilerinin, üyelik şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alır, (Üyelik şifresi hiçbir şekilde ard-arda gelen sayılardan oluşturulmamalıdır. Üyelik şifresi 19 ve 20 sayıları ile başlamamalı ve her 2 ayda bir değiştirilmelidir.) Üyelik şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir. Üyelik şifresinin 3. Kişilerin eline geçmesi neticesinde 3. Şahısların ve/veya ÜYE’nin uğrayacağı tüm maddi veya manevi zararlar ÜYE’ye ait olacaktır. İş bu sebeple; ERPS herhangi bir şekilde 3. gerçek veya tüzel kişilere tazminat ödemesi halinde, ÜYE’ye zararını rücu edebilecektir.  

7- ÜYE, Workroute'a ulaşmak için kullandığı bilgisayarın güvenliğini sağlamak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Workroute'a bağlanırken kullanılan bilgisayara bulaşabilecek ve/veya bilgisayarda bulunabilecek her türlü virüs, arka kapı programı, solucan vb. kötü yazılımların doğurabileceği sonuçlardan ERPS sorumlu tutulamaz. İş bu sebeple; Workroute'a herhangi bir zarar gelmesi halinde, Üye tüm menfi ve müspet zararlarını tazmin etmekle mükelleftir.  

8- ÜYE, Workroute'un çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, ddos, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

9- ÜYE’nin uygulama sunucusu vasıtasıyla yarattığı veri içeriğinin sorumluluğu ÜYE’ye aittir. ERPS hiçbir şekilde bu verilerin içeriğinden sorumlu tutulamaz.  

10- ÜYE, işbu sözleşme ile aldığı hakları ücretli ya da ücretsiz bir başka kişi ya da kuruma devredemez, temlik edemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Aksi durumlarda, ERPS ÜYE’nin sözleşmesini fesh ederek verilen hizmeti haber vermeksizin geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda oluşabilecek zararlardan ve kayıplardan ERPS sorumlu tutulamaz.  

11- ÜYE, uygulama sunucusuna ulaşmak için İnternet bağlantısına (geçici ya da kalıcı) sahip olmakla yükümlüdür. İnternet bağlantısı kullanımından kaynaklanan giderlerden ÜYE sorumludur. ÜYE’nin veya ERPS’nin hizmet aldığı veri merkezlerinin İnternet bağlantısı sorunları nedeni ile hizmet alamaması ve/veya hizmetinin aksaması durumundan ERPS sorumlu tutulamaz.  

12- ÜYE, ERPS’den verilerini ücretli olarak tamamen silinmesini talep edebilir. Bu talep, ÜYE tarafından mutlaka yazılı olarak bildirilmelidir. Böyle bir talep sonrası oluşabilecek tüm sonuçlardan ÜYE sorumludur. ÜYE, kendisine ait sunucuya tekrar veri girerek kullanmaya devam edebilir. ÜYE’ye ait sunucuya tahakkuk edilen abonelik, idame, güncelleme ve benzeri ücretler aynen devam eder.  

13- ÜYE, kullanmakta olduğu hizmetin belirli bir süre ile dondurulmasını, kullanıma kapatılmasını isteyebilir. Bu talep, ÜYE tarafından mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır. ÜYE’ye ait sunucuya tahakkuk edilen bulut hizmet, abonelik, idame, güncelleme ve benzeri ücretler sunucu kapalı kaldığı veya hizmet dondurulduğu sürece aynen devam etmektedir.

ERPS, ÜYE’nin oluşturduğu verilere aşağıdaki hallerde erişme hakkına sahiptir;


ÜYE’nin isteği üzerine,


1- Yedeklenen bilgilere erişim ihtiyacı durumunda;  

2- İdari makamlardan, Mahkeme ve/veya Cumhuriyet Savcılığı kararı ile verilere erişimin yasal olarak istenilmesi hallerinde, 

3- ÜYE’nin lisans süresi bitmesi ve verilerin silinmesi hallerinde, 

4- ÜYE’nin yarattığı veriler ve kullanım şekli sisteme ve bu sistem dahilindeki başka kullanıcı/kullanıcılara sunulan hizmetin verilmesine engel olması hallerinde, 

5- ERPS tarafından hatanın çözülmesi amacı ile incelenmesi gereken diğer ihtimallerde, 

6- ÜYE verisiyle ilgili özel yazılım hataları bulunması sebebiyle.
 

Ücretlendirme

1- Workroute'a üye olunması halinde, üyelik bedelleri üye olunan modüller ve üye kullanıcı sayısı baz alınarak hesaplanmaktadır. ERPS üyelik fiyatlarında, sektörün yaşadığı gelişmeler, hizmet maliyetleri uyarınca değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

2- İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler dahilinde, Üye'nin, Workroute'u kullanabilmesi için ERPS Lisans Teklifinde belirtilen toplam lisans bedelini ödemesi  ve sonraki yıllar için gene aynı lisans teklifinde belirtildiği şekilde yıllık bulut bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Bir sonraki yılın ücret artışı en az, o yılki TÜFE oranı veya en az %10 oranında artırılarak uygulanacaktır.  

3- ÜYE, Workroute için ek kullanıcı sayısı talep ettiği takdirde, talep ettiği her ek kullanıcı için sahip olduğu lisansın ek kullanıcı lisans bedelini ödemekle yükümlüdür. Ek kullanıcı alınması durumunda, yıllık bulut hizmeti bedelinin de değişeceğini kabul etmektedir.    

4- ÜYE’nin veri boyutu, satın aldığı paketlere göre değişkenlik göstermektedir.  ÜYE, limit aşımı durumunda ekstra bedel ödemeyi kabul eder. ERPS tarafından yayınlanan veri alanı kullanım fiyat listesi üzerinden istenilen seçimin veri büyüklüğüne göre yapılması gerekmektedir.


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

1- ERPS, hizmet verdiği yazılım programının tek başına mali ve manevi hak sahibi olup sözleşme konusu Workroute (işleme, çoğaltma, umuma arz etme, yayma vb.) tüm fikri haklarını tek başına kullanma yetkisine haizdir.  

2- ERPS, Workroute ile ilgili olarak oluşturulan tüm logoların eser sahibidir. ÜYE, iş bu sözleşme gereğince sunulan hizmeti sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahiptir. 

3- Yazılımları oluşturan tüm programların, betiklerin (scripts) ve dokümanların (basılı ya da sanal ortamda olan hepsinin) tüm telif ve yasal hakları ERPS’ye aittir. 

4- İşbu sözleşmenin; akdedilmesi ile sadece sözleşme süresi boyunca Workroute'u kullanma hakkı ÜYE’ye sağlanmaktadır. Yazılımın işleme, çoğaltma, umuma arz etme, yayma vb hakları ERPS’ye aittir. ÜYE, hiçbir şekilde; eser sahibinin yazılı izni olmadan yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, kodlarını değiştirmez, kodları işleyemez, çoğaltmaz, farklı yazılımların üretiminde kullanılması için kodların bir kısmını kullanamaz, elektronik ya da optik ortamda farklı şekilde transfer edemez, programın kaynak kod haline getiremez, programların iç işleyiş yapısını ortaya çıkarmak maksadıyla yapılacak her türlü faaliyette bulunulması yasaktır. Söz konusu ihlallerin tespiti halinde; ÜYE, ERPS’nin uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları ödeyeceğini gayri kabil rücu beyan ve taahhüt eder.  


Genel Hak ve Yükümlülükler  

1- ERPS ilk üyelik sonrası 3 ay süresince, toplamı 10 saati geçmemek üzere destek hizmetini telefon hattı üzerinden ücretsiz verir. Kullanıcı istemesi halinde ek telefon destek paketi satın alabilir. 

2- ERPS, ÜYE’nin talebi halinde, belirli bir tarihteki yedeklerinden yararlanarak ücreti karşılığı sistemin önceki  haline dönmesi için azami gayreti gösterir. Bu talebin ÜYE tarafından yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.  

3- ERPS ürün eğitimi, ÜYE’nin yer sağlayacağı bir ortamda ERPS ve/veya ERPS’nin Yetkili İş Ortağı tarafından da verilebilir. Eğitim elemanlarının konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ÜYE tarafından karşılanır. ÜYE, ERPS’den eğitimlerde yaptığı harcamalarla ilgili ödeme talebinde bulunamaz. 

4- ÜYE tarafından yazılımın kullanılacağı bilgisayarların donanım, işletim sistemi gibi bileşenlerinin eğitime uygun olması ÜYE’nin sorumluluğunda olup, gecikme ve sağlıksız çalışmasından ERPS sorumlu değildir. 

5- ÜYE, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini 3. kişi, kurum ve kuruluşlara devir ve temlik edemez. ERPS’den yazılı izin alınmadan devir veya temlik gerçekleştirilmesi durumunda işbu sözleşme derhal feshedilecektir. Bu halde; ÜYE, ERPS’nin uğrayacağı tüm menfi ve müspet zararları tazminle mükelleftir. 

6- ERPS sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini diğer kuruluş, şirket ve şahıslara devretmek hakkına haizdir. 

7- ÜYE, ERPS’nin herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine bildirim yapmasından itibaren 7 gün içinde, sistemde yer alan verilerini kendi bilgisayar sistemine almakla yükümlüdür. Bu süre zarfında verilerin yedeklerinin alınmaması sebebiyle doğabilecek problemlerden ERPS sorumlu değildir. 

8- Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj, ÜYE’nın hizmet aldığı sunucu kayıtları, ÜYE’nin ticari defterleri, ERPS’nin sunucu kayıtları, tüm dijital delilleri ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, diğer elektronik yazışmalar kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında delil olarak kabul edilmiştir. 

9- Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, resmi şekilde belgelenebilen ve işbu sözleşme ile yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi (örneğin grev, lokavt, iç savaş, savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel vb doğal afetler, devletin karar ve eylemleri vb) mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek olup, Tarafların mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden askıya alınacak olup, mücbir sebebin 10 günden fazla uzaması halinde ise taraflar bir araya gelerek sözleşmenin devamı, askıya alınması, feshi veya bir başka şekilde tasfiye şeklini müzakere edeceklerdir. ERPS’nin tasarrufu dışında meydana gelen sorunlardan dolayı hizmetin verilememesi halinde ERPS’nin sorumluluğundan söz edilemez. Bu hallerde ÜYE, ERPS’den zarar tazmini, yoksun kalınan kar, ticari itibar kaybı gibi her ne ad altında olursa olsun hak ve alacak hakkının bulunmadığını, bu haklarından peşinen feragat ettiğini gayri kabil rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

10- İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü veya hükümleri yürürlükteki kanunlara aykırı olması halinde herhangi bir surette geçersiz veya ifa edilemez bir hale gelirse, sözleşmenin diğer hükümleri geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, geçersiz sayılan veya ifa edilemeyen kısım veya hükmün yerine, geçersiz bölüm veya hükmün amacına uygun yeni bir hüküm veya bölüm eklemek için ellerinden gelen azami çabayı sarf edeceklerdir. 

11- Taraflardan herhangi birisinin sözleşme konusu edimlerini kısmen ya da tamamen sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi, sözleşme kapsamı işlerle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması, sözleşmedeki herhangi bir maddeyi ihlal etmesi, karşı Taraf aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi, hallerinden herhangi birinin oluşması, karşı Taraf açısından bu sözleşmenin haklı sebeple feshi nedeni sayılacaktır. Bu durumların oluşması halinde, Taraflardan biri sözleşmeyi yapacağı yazılı bildirimle tek taraflı olarak haklı sebeple dilediği zaman fesih hakkına sahiptir. 

12- İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hukuku uygulanacak olup Ankara Adliyesi (Merkez) Mahkemeleri ile Ankara Adliyesi İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.  

13- İşbu 8 maddeden oluşan Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi ÜYE’ye lisansın tanımlanması gününden itibaren başlamak üzere akdedilmiş olup, ÜYE’nin Yıllık Bulut Hizmet Bedellerini ödemeye devam ettiği süreler için geçerli olacaktır.