Beyin Fırtınası (Brainstorming) Nedir?

Blog Beyin Fırtınası (Brainstorming) Nedir?

Beyin fırtınası veya fikir fırtınası, yaratıcı düşünceyi destekleyen, takım çalışanlarını motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretilmesine ve süreçlerin neden başarısız olduğuna dair çıkarımlar yapılabilmesine olanak sağlayan bir sürekli kalite geliştirme aracıdır. Bu kavram bir reklamcı olan Alex Osborn tarafından geliştirilmiştir.

Beyin fırtınasını tek başınıza ya da ekibinizle gerçekleştirebilirsiniz. Bu tekniğin uygulanma aşamasında kişiler fikirlerini anında, olduğu gibi beyan etmelidir. Bunun sağlanabilmesi için, ortaya çıkan hiçbir fikrin saçma olarak değerlendirilmemesi, eleştirilmemesi ve yargılanmaması oldukça önemlidir. Bu sayede ortaya çıkan fikirler, birbirini besleyecek ve zamanla büyüyerek sonuca evrilecektir.

Beyin Fırtınası Tekniği Nasıl Uygulanır?

Beyin fırtınası, çözüme ulaşmak istediğiniz bir konu üzerinde, ekip halinde yapacağınız tartışma anında yaratıcılığı artırmak, fikir üretmek ve farklı düşünceler geliştirmek için uygulanan bir tekniktir. Çözüme ulaştırılacak konu hakkında ne kadar fikir üretilirse, olumlu sonuca ulaşmak o kadar kolay olacaktır.

Beyin fırtınası uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Unutulmamalıdır ki, bu tekniğin amacı ortaya olabildiğince fazla fikir koyabilmektir. Bu yöntemden maksimum verim sağlayabilmek için, fikir beyanında bulunan kişilerin hiçbir şekilde yargılanma veya eleştirilme kaygısı olmamalı, akla gelen tüm fikirler ortaya çıkarılmalıdır. Sonrasında ortaya çıkan tüm bu fikirler, birbirini geliştirerek çözüme ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

Belirli bir konu üzerine çözüm üretmeye çalışırken yaratıcılığı artıran bir diğer teknik ise, Sinektik Yöntemidir. Gordo  ve Prince tarafından ortaya atılan bu yöntem adını, Yunanca’da birbirine zıt olan ögelerin birlikte kullanılması anlamına gelen “synecticos” kelimesinden almaktadır. Bu yöntemde amaç, birbirinden farklı olan unsurlar arasında bağ kurmaya çalışmaktır. Bu şekilde farklı olanı yakın, yakın olanı farklı görmeye çabalarız.

Beyin Fırtınası Uygulama Haritası

Beyin fırtınası uygularken farklı yollar izleyebilirsiniz, fakat genel uygulama yöntemi aşağıda belirttiğimiz şekildedir.

Öncelikle konuyla ilgili toplantı yapılabilecek temiz ve rahat bir ortam hazırlanmalıdır. Toplantıya katılım sağlayacak kişilerin birbirlerini kolayca görebileceği ve duyabileceği bir konumda oturmaları önemlidir.

Tartışılacak konu  ve konu üzerinde belirtilen fikirler ortak bir noktada toplanmalıdır. Bunun için herkesin görebileceği şekilde konumlandırılmış bir yazı tahtası işinizi kolaylaştıracaktır.

Toplantıyı yönetmek üzere bir moderatör seçilir. Toplantıya katılım sağlayan her birey, konu ile ilgili düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmeli, ortaya çıkan fikirler ne olursa olsun, eleştirilmeden fikir tahtasına not alınmalıdır. Burada önemli olan husus, tartışılan konuya odaklanmak ve konunun dışına çıkmamaya özen göstermektir.

Ortaya çıkan tüm fikirler not alındıktan sonra, moderatörün yönetiminde bu fikirlerin tartışılması aşamasına geçilir. Bu aşama fikirlerin geliştirilmesi ve olgunlaşması için oldukça önemlidir. Bu süreç içerisinde üzerine tartışılan fikirlerden zayıf olanlar zamanla kendini eleyecek, kuvvetli fikirler diğerleriyle harmanlanıp, gelişerek en verimli sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır.

Beyin Fırtınası Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

  • Reklam Kampanyaları
  • Proje Yönetimi
  • Takım Çalışması
  • Problem Çözme
  • Ürün ve Hizmet Geliştirme
  • İş Yönetimi

 

Yukarıda belirttiğimiz alanlarda, yaratıcı düşünceyi ve fikir üretmeyi beslemesi amacıyla beyin fırtınası tekniğini güvenle kullanabilirsiniz. İşinizi ve ekibinizi yönetmek için geriye kalan dijital ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçin.